VẦNG TRĂNG KHUYẾT VÀ NGÔI SAO TRÊN QUỐC

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

VẦNG TRĂNG KHUYẾT VÀ NGÔI SAO VẦNG TRĂNG KHUYẾT VÀ NGÔI SAO TRÊN QUỐC KỲ CỦA CÁC NƯỚC MUSLIM MANG Ý NGHĨA GI ?

Islam không có đề cập đến việc lấy hình trăng lưởi liềm và ngôi sao năm góc làm hiệu kỳ cho người Muslim. Hơn nữa việc này cũng không hề có dưới thời của Thiên Sứ Muhammad (saw), cũng như dưới thời của 4 vị Kalifah đầu tiên và ngay cả suốt triều đại Umayyad ý tưởng này cũng chẳng có.

Hình ảnh vầng trăng khuyết và ngôi sao năm góc chỉ xuất hiện sau này và các sử gia thì bất  nhất trong cách diễn giải. Kẻ cho rằng đó là dấu hiệu nguyên thủy của đế chế Ba Tư, người cho rằng nó có gốc tích từ xứ Hy Lạp và sau đó bằng cách này hay cách khác, dấu hiệu trên được chuyển sang cho người Muslim (Xem Al-Taraateeb al-Idaariyah / Al-Kitaani, 1/320). Bên cạnh đó còn có truyền thuyết cho rằng khi Islam lan tỏa sang các nước phương tây, nơi mà trên cá gác chuông giáo đường của người Thiên Chúa đều có hình thập tự, người Muslim cho đặt hình trăng lưởi liềm trên tháp cao của các thánh đường để phân biệt ?.

Về mặt tôn giáo, người Muslim tin rằng mặt trăng, ngôi sao là một trong những tạo vật của Allah, Ngài tạo chúng vì lợi ích chung cho nhân loại, điều này đã được nói đến trong Qur’an :

Họ hỏi Ngươi về những vầng trăng đầu tháng. Hãy bảo họ : ‘Chúng là những thời điểm cho nhân loại (ghi đếm ngày tháng) (cho) việc làm Hajj…..  (Al-Baqarah 02 : 189).

Ngài là Đấng đã làm ra mặt trời sáng chói và làm mặt trăng thành một loại ánh sáng (tươi mát) và quy định cho nó những giai đoạn tròn khuyết chính xác nhờ đó các người biết được con số của những niên kỷ và cách ghi đếm thời gian. Allah không tạo những vật đó (để đùa) mà vì mục đích của Chân Lý. Ngài giải thích những Dấu Hiệu của Ngài cho một đám người hiểu biết. (Yunus 10:05).

Về các vì sao, những học giả Islam cho biết Allah tạo chúng vì ba mục đích: - Tô điểm cho Thiên Đàng – Săn đuổi yêu quỷ - và Dấu hiệu của sự dẫn đường. (Theo Sahih al-Bukhary / Tập Bad al-Khalq).

Trong Qur’an Allah phán:

Và chắc chắn Ta đã trang hoàng tầng trời hạ giới với những chiếc đèn và làm cho chúng thành những tên lửa dùng đánh đuổi những tên Shaytan, và Ta đã chuẩn bị cho chúng (Shaytan) một sự trừng phạt của Lửa ngọn. (Al-Mulk  67 : 05).

Và Ngài là Đấng đã làm ra ngôi sao (trên trời cao) cho các người, nhờ chúng các người có thể định được hướng đi giữa chốn u tối của đất liền và biển cả. Chắc chắn Ta đã giải thích các Dấu Hiệu cho đám người có sự hiểu biết. (Al-An’am 06 : 97).

Trở lại câu hỏi trên, xin nói rõ thêm là không phải quốc kỳ của các nước Muslim đều có mang dấu hiệu mặt trăng lưởi liềm và ngôi sao, chẳng hạn như chúng ta thấy cờ của : Ảrập Saudi, Ai cập, Jordanie, Kuwait, Indonesia, Iraq… hoàn toàn không có dấu hiệu này. Hơn nữa theo truyền thống tôn giáo, chỉ có lá cờ toàn một màu xanh lục, nền không mang hình, dấu hiệu (như đã được Thiên Sứ (saw) khai sinh) ngoài ra đều không thể gọi là cờ Islam.

Lá cờ có nền xanh lục, hình trăng lưởi liềm và ngôi sao xuất hiện từ thời Ottoman ( tức cuối thế kỷ thứ 13), nhiều người lầm tưởng đây là lá cờ của người Muslim và đã có từ thuở ban đầu của Islam. Hình vầng trăng khuyết trên nền cờ đã được nhiều triều đại và các quốc gia Muslim có liên hệ lịch sử ít nhiều với nước Thổ lấy làm hiệu kỳ. Hiểu theo một cách khác trăng lưởi liềm là dấu hiệu biểu thị tính đồng nhất, tượng trưng cho lòng chân thành trong tôn giáo và tình huynh đệ vơi đầy thắm thiết. Ngôi sao năm góc tượng trưng cho năm điều căn bản trong nền tảng Islam và  đó cũng là vì sao định hướng.

Cần phải minh định rằng quốc kỳ của các nước Muslim ngày nay chỉ là những biểu hiệu về mặt chính trị, bởi Islam không chấp nhận bất cứ hình ảnh hay dấu hiệu nào đưa vào tôn giáo, và như đã nói trên hình trăng lưởi liềm, ngôi sao chỉ là huy hiệu riêng của đế chế Ottoman.

Những câu hỏi khác

 

Trở về trang chính