Assalamu alaykum wa Rahmatulahu wa Barakatuhu.
THÔNG TIN : CẦU XIN SỰ BÌNH AN ĐẾN VỚI TẤT CẢ.

5 ĐIỀU CĂN BẢN

RAMADAN VÀ NGHI THỨC
Abdul Alim - 24/7/2011Trong Qur’an Allah (swt) đã phán :

Tháng Ramadan là tháng trong đó (Thánh Kinh) Qur’an được ban xuống làm Chỉ Ðạo cho nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về Chỉ Ðạo và về Tiêu Chuẩn (phân biệt Phước và Tội). Bởi thế, ai trong các ngươi chứng kiến (hoặc có mặt tại nhà) tháng đó thì phải nhịn chay ‘Siyâm’ trọn tháng, và ai bị bệnh hoặc đi xa nhà phải nhịn bù lại số ngày đã thiếu về sau. Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi và không muốn gây khó khăn cho các ngươi. (Ngài muốn các ngươi) hoàn tất số ngày (nhịn chay) ấn định và muốn cho các ngươi tán dương sự Vĩ Ðại của Allah (takbir) về việc Ngài đã hướng dẫn các ngươi và đễ cho các ngươi có dịp tạ ơn Ngài .(Qur'an 02 :185).

Ramadan là tháng thứ 9 trong niên lịch Islam. Mỗi ngày của tháng này, những người Muslim trưởng thành, nam hay nữ, sức khỏe bình thường đều phải nhịn chay. Nhịn chay theo Islam là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn hút thuốc, không được đưa bất cứ chất gì vào cơ thể, vợ chồng không được liên hệ tình dục… từ lúc trước rạng đông cho đến khi mặt trời lặn. Ngoài việc chế ngự những điều nói trên, người nhịn chay còn phải gạt bỏ những thú vui trần tục, xa lánh những đam mê vật chất thường ngày, vì đó là nguyên nhân làm giảm mất giá trị tôn nghiêm và tính thuần khiết của tháng Phúc Thiện này.

Nhịn chay là thể hiện ý chí tuân phục vào Thượng Ðế, chế ngự lòng ham muốn, gạt bỏ cái ta ích kỷ. Chuyên tâm cho hành động vị tha, chủ tâm kiên nhẫn. Ðồng cảm với nỗi thống khổ của những người nghèo khó. Ðây hoàn tòan không phải là việc hành xác mà là để tăng thêm lòng mộ đạo và sự kính sợ (Taqwa) Allah. Hiểu thế nào là sự lệ thuộc của con người vào Thượng Ðế, tuân phục Ngài, biết ơn Ngài, thực hiện bổn phận cao quý này với một niềm tin vững chắc, trong một tâm hồn an nhiên và tự tại.

Trong tháng Ramadan nên nhớ:

1- Trước lúc nhịn chay không quên định nguyện, việc này được thực hiện mỗi ngày trước buổi ăn Souhur.

Ðể tránh trường hợp có thể vì ngũ quên, chúng ta có thể nguyện trước khi ngũ cho ngày nhịn hôm sau.

2- Souhur (buổi ăn trước rạng đông) là buổi ăn rất cần cho cơ thể và mang nhiều phước lộc. Thiên Sứ (saw) dạy : Souhur là buổi ăn đầy phước lộc, không nên bỏ qua và hãy dùng dù chỉ là một hớp nước. Allah (swt) ban Hồng Ân và các Thiên Thần sẽ cầu xin sự tha thứ cho những ai dùng Souhur . (Ahmad và Ibn Abee Saibah).

3- Iftar (xả chay), khi đến giờ xả chay chúng ta không được chậm trể, phải ăn, uống và nên dùng những thức ăn nhẹ, đơn giản (như vài quả chà là và nước lã để giải khát). Thiên Sứ (saw) nói : Mọi người sẽ tươi tỉnh và cảm thấy thanh thản hơn, một khi không trì hoản buổi Ifta. (Bukhary).Việc ăn uống sẽ bình thường sau lễ nguyện Magrib. Có điều trong lúc dùng bửa chúng ta không nên quá độ, việc này không tốt cho bộ tiêu hóa, hơn nữa đừng quên tháng Ramadan là tháng của sự chế ngự và kiên nhẫn.

4- Qiyam-ul-layl (tên gọi chung cho các buổi đứng hành lễ ban đêm). Sau lễ Isha mỗi đêm, dâng lễ nguyện phụ Qyiam-ul-layl, là điều rất được khuyến khích, lễ này được dâng tập thể hay cá nhân, tại thánh đường hoặc tại nhà, kết thúc vào thời điểm nào tùy ý nhưng phải trước rạng đông. Qiyam-ul-layl của tháng Ramadan còn được gọi là Tarawih (có nghĩa là ngưng, nghỉ, vì trong lễ này Imam thường nghỉ trong chốc lát sau mỗi 2 rakat ). Sự tốt đẹp trong việc tham dự vào lễ này được ông Abu Huraira (ra) thuật lại lời của Thiên Sứ (saw) như sau : Những ai dâng lễ Qiyam trong tháng Ramadan với thành tâm tin tưởng và mong chờ (phần thưởng của Allah), những tội lỗi trong quá khứ của họ sẽ được Allah tha thứ. (Bukhari ).

5- Ðọc trọn quyễn Kinh Qur’an trong tháng Ramadan là một phước báu vô lượng.

Allah (swt) đã phán : Hoặc lâu hơn. Và hãy thư thả đọc Qur’an với âm điệu nhịp nhàng. (Qur’an 73 : 04).

Thiên Sứ Muhammad (saw) khuyên chúng ta nên đọc một cách thư thả để thấu hiểu sâu xa những ý nghĩa trong Thông Điệp của Allah (swt).

6- Zakat al-Fitr.  Trong mùa chay những người Muslim còn phải trả một loại thuế bắt buộc được tính ngay từ ngày đầu của tháng Ramadan và sẽ hết hạn vào trước giờ lễ Aid-al-Fitr. Trả bằng tiền hay thực phẩm tùy theo quy định của từng địa phương, số thu sẽ phân chia cho người nghèo, trẻ mồ côi, những gia đình thiếu hụt…, đây còn là ý nghĩa của lòng tương thân, tương ái, thắt chặt tình cộng đồng. Bên cạnh đó cũng nên làm việc thiện (Sadaqa)  hướng về những người hoạn nạn, nghèo khó.

7- I’tikâf. Là sự giam mình ở một nơi (thánh đường) trong một thời gian nhất định, chuyên tâm đọc và cố gắng học nằm lòng Qur’an, dâng lễ và tưởng nhớ đến Allah (swt), chỉ tiếp xúc với bên ngoài khi thực sự cần thiết, người làm I‘tikâf thường chọn một nơi trong Thánh Đường và có thể thực hiện bất kỳ lúc nào trong năm. Bà Aysha (ra) vợ của Thiên Sứ (saw) kể rằng : Thiên Sứ làm I’tikaf 10 ngày trong tháng Shawal.

Tuy nhiên thực hiện I’tikaf trong tháng Ramadan vẫn được khuyến khích hơn, Abu Hurayra (ra) thuật lại rằng : Thiên Sứ Muhammad (saw) thường làm I’tikaf vào 10 ngày cuối của tháng Ramadan. Năm cuối cùng trong đời, Người thực hiện I’tikaf suốt 20 ngày. (Bukhary). Theo Sunnah, chúng ta nên dành 10 ngày cuối của tháng Ramadan để làm I’tikaf vì đêm Laylat-ul-Quadr sẽ rơi vào 1 trong những đêm lẽ của 10 ngày cuối này.

8- Laylat-ul-Qadr. (Ðêm Khải Huyền hay còn gọi là Ðêm Quyền Lực). Trong đêm huyền diệu ấy Thiên Kinh Qur’an được Khải Thị cho Thiên Sứ Muhammad (saw) qua Thiên Thần Jibriel trong suốt 23 năm. Abu Salama (ra) thuật lại buổi đàm luận về Laylat-ul-Qadr giữa Thiên Sứ (saw) và các Shahabah, Thiên Sứ (saw) có nói : Ta đã nhìn thấy Laylat-ul-Qadr, nhưng nay đã quên mất chính xác là đêm nào, hay là ta đã bị làm cho quên, vì thế hãy tìm nó trong 10 đêm (lẻ) cuối.

Imam Muslim giải thích rằng : Cái quên của Thiên Sứ Muhammad (saw) là một điều giáo huấn cao siêu cho Ummah (cộng đồng) của người, vì nếu Người khẳng định Laylat-ul-Qadr thật sự là vào đêm nào thì mọi người chỉ tập trung lễ bái thật nhiều vào đêm đó mà thôi.

Trong tháng Ramadan nói chung và đêm Laylat-ul-Qadr nói riêng, mỗi đêm ân phước vô lường của Allah (swt) đều đến với nhân loại dồi dào như nhau. Mỗi lời cầu xin của chúng ta sẽ được các Thiên Thần ghi nhận vì Họ được lệnh của Allah (swt) giáng trần vào tháng này.

Thiên Sứ Muhammad (saw) nói : Tháng Ramadan đến, yêu quỷ bị xiềng xích, cửa Thiên Ðàng rộng mở và cửa Ðịa Ngục khép kín. (Bukhari).

Abdul Alim.