Assalamu alaykum wa Rahmatulahu wa Barakatuhu.
THÔNG TIN : CẦU XIN SỰ BÌNH AN ĐẾN VỚI TẤT CẢ.

5 ĐIỀU CĂN BẢN

Ramadan và Thông điệp của đức tin
Abdul Alim - 5/8/2011Thông điệp cuối cùng tiết lộ, Islam đến để nhắc nhỡ và hoàn tất các Thông điệp trước (như Cựu ước, Tân ước …). Sự nhịn chay minh họa cho tính liên tục lịch sử của các thời kỳ Mặc Khải.

Tại sao sự nhịn chay lại quan trọng đến thế ?

Trước tiên, trong Qur’an Allah (swt) đã xuống lệnh cho con người :

Hởi những ai có niềm tin ! Nhịn chay theo chế độ được truyền xuống cho các ngươi như đã được truyền xuống cho những người trước các ngươi để cho các ngươi (rèn luyện) sự khắc kỷ và trở thành người ngay thẳng và kính sợ Allah. (Qur’an 02:183).

Tiếp đến, trong Hadith Qudsy, Allah (swt) đã phán truyền :

Sự nhịn chay là của Ta và chính Ta sẽ ban thưởng.

Và sau nữa, vì nó hướng con người quay về với cái tâm đạo đức của họ.

Phải mất 13 năm ở Makka và 2 năm ở Madina, các lời Mặc Khải nói về sự nhịn chay mới xuất hiện. Đây quả là điều đáng suy nghiệm, vì cần đến một quá trình lâu dài như vậy mới đặt được niềm tin thánh thiện vào lòng người tuân phục (muslim) và cho họ có thời gian chuẩn bị để sằn sàng đón nhận một nghĩa vụ mang tính bắt buộc với nhiều khó khăn thử thách.

Trong một Hadith, ông Abu Umama (ra) kể: Tôi đến tìm Thiên Sứ (saw) và hỏi Người, thưa Sứ Giả của Allah, xin dạy cho tôi biết việc làm nào mở lối cho tôi vào Thiên Đàng, Thiên Sứ (saw) nói :

Tuân thủ sự nhịn chay vì không việc nào có thể sánh bằng.

Tôi trở lại hỏi thêm một lần nữa, Thiên Sứ (saw) vẫn nói :

Tuân thủ sự nhịn chay vì không việc nào có thể sánh bằng.

Mục đích chính của sự nhịn chay là củng cố lòng tôn kính Thượng Đế (taqwa) của người tin tưởng, là phương tiện giúp họ trở thành người đạo đức, cho họ nếm được hương vị tiềm ẩn của hạnh phúc, nó còn là chiếc chìa khóa thành công ở giữa hai đời, đời này và Đời sau.

Cùng một ý nghĩa như trên, sự chay tịnh khẳng định quyết tâm của người tuân phục đối với Allah (swt), chứng tỏ lòng kiên nhẫn, tiết chế dục vọng xuất phát từ bản năng đòi hỏi của con người.

Tháng Ramadan còn mang ý nghĩa của sự điều tiết. Điều tiết trong sinh hoạt đời thường để thanh khiết hóa tâm hồn hướng về ánh sáng thánh thiện thanh cao, trong mọi chiều hướng nó đòi hỏi một sự cố gắng từ mỗi cá nhân cho đến cả một cộng đồng. Nó tạo điều kiện cho con người vượt lên trên cái tầm thường đang trì họ xuống trong cuộc sống trần tục, giải thoát họ khỏi sự ràng buộc của vật chất, để cho họ ý thức được thế nào là giá trị thực sự của thế gian, để may ra kết thúc cái ảo tưởng cố hữu được nuôi dưỡng bởi lòng tham mù quáng.

Con người không thể nào nâng cao đời sống tinh thần nếu không biết cách tách rời những gì mà thế giới này trói buộc. Cái tinh thần hay còn được gọi là phần hồn ấy cần phải được nuôi dưỡng qua sự tôn thờ (Thượng Đế) và nó chỉ phát triển trong sự tiết giảm tối đa các nhu cầu vật chất. Có thể nói đó là tình trạng đối ứng với sự khắc khổ. Chính cái đói, cái khát trong sự nhịn chay được nhìn nhận là phương tiện hữu hiệu hơn cả, bởi đó là con đường ngắn nhất mà con người có thể mượn để đạt đến mục đích, và đây cũng chính là thử thách mà người Muslim vịn vào để chứng tỏ tình yêu và sự tuân phục tuyệt đối của họ đối với Allah (swt) và không một trở lực nào có thể làm cho họ chuyển hướng trong việc tôn thờ Ngài.

Allah (swt) có báo trước rằng :

Và chắc chắn Ta (Allah) sẽ thử thách các người với những điều sợ hãi, và với sự đói khát, và với việc mất mát tài sản và (thiệt hại) sinh mạng và với hoa quả (mùa màng), nhưng hãy báo tin mừng cho những người kiên nhẫn. (Qur’an 02 : 155).

Tháng Ramadan là tháng mà Thiên Kinh Qur’an được Allah (swt) ban xuống, đã làm một cuộc thay đổi toàn diện cho cuộc sống nhân loại trên khắp hành tinh này. Hãy khẳng định đức tin Islam với một tinh thần trách nhiệm, với tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Đây còn là tiêu chuẩn xác định phẩm chất cộng đồng (ummah) của Thiên Sứ Muhammad (saw), một cộng đồng tối hảo của nhân loại mà mỗi người Muslim là một nhân chứng.

Bạn có đáp lại Thông Điệp mà Allah (swt) đã gởi cho bạn hay chưa ? Chắc chắn với Thông Điệp này con người chỉ được chớ không mất.

Abdul Alim - Ramadan 1432