Assalamu alaykum wa Rahmatulahu wa Barakatuhu.
THÔNG TIN : CẦU XIN SỰ BÌNH AN ĐẾN VỚI TẤT CẢ.

CÁC VỊ THIÊN SỨ

TIN YÊU THIÊN SỨ
Abdul Alim - 13/3/2009

Muhammad (saw) vị Thiên Sứ của Islam không đơn thuần là một vị thầy chỉ dạy các tín đồ trung kiên về giáo lý để truyền lại cho hậu thế mà Người còn giáo huấn nhân sinh trên mọi lãnh vực...THIÊN SỨ AYYUB (A)
Mohamed Faruc - 5/7/2006

Thiên sứ Ayyub (Job)(a) là một bề tôi trung tín kiên tâm và chịu đựng. Allah chưa từng thử thách một Thiên Sứ nào về mặt thể xác như đối với Thiên Sứ Ayyub. Ayyub sinh sống ở xứ Syrie, trong một...THIÊN SỨ ĐỐI ĐÁP VỚI DÂN KINH SÁCH
Abdul Latif - 25/8/2005

Những ngày đầu tiên đón nhận lời Mặc Khải Thiên Kinh Qur’an cũng là những ngày Thiên sứ Muhammad (saw) bắt đầu khâm phụng sự nghiệp đạo pháp. Lúc bấy giờ đa số dân của Người chối từ lời kêu...Chiếc thuyền của Thiên Sứ Noé
Mohamed Faruc - 30/12/2004

Sau thời Adam Thượng Đế đã giáng phúc cho con cháu Adam (cầu xin sự Bình An đến với Người). Từ nguồn gốc ấy nẩy sanh ra rất nhiều người và nhân trội lên chiếm lẫn cả mặt đất, đến đỗi như Adam mà có...NHỮNG THIÊN SỨ
Mohamed Hanifa - 26/8/2004

Từ khởi thủy tạo ra loài người, Allah đã phái những Vị Ðưa Tin đến với họ để giảng dạy về  Tính Duy Nhất, về Chân Lý của Ngài. Theo thời gian, mỗi xã hội, mỗi dân tộc đều mang một sắc thái...IBRAHIM VÀ ÐỀN KABAH
Abdul Latif - 11/11/2003

Thượng Ðế tuyển chọn Thiên sứ Ibrahim (Abraham), Ismail (Ismaël) để giao phó mộttrọng trách cao quí, đó là xây dựng lại ngôi đền Kabah thiêng liêng mà ngày nay hàng tỷ tín đồ Islam trên...THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)
Abdul Alim - 6/6/2003

..... Và Ta chỉ cử ngươi (Muhammad (saw)) làm một Sứ Giả (mang Thông Ðiệp) đến cho nhân loại. Và Allah đủ làm một nhân chứng. (An Nisâ.04: 79). Khi nêu tên hoặc nghe nhắc đến danh xưng của Thiên Sứ...THIÊN SỨ IBRAHIM (A S) - ABRAHAM
Abdul Alim - 12/9/2002

LỜI GIỚI THIỆU : Abou El Hassan Ali Nadwi là một nhà học giả Islam người Ấn, xuất thân từ gia đình khoa bảng, thấm nhuần đạo lý. NABI IBRAHIM (A.S.) được trích trong tác phẩm Cuộc đời những vị Thiên Sứ của ông,...