Assalamu alaykum wa Rahmatulahu wa Barakatuhu.
THÔNG TIN : CẦU XIN SỰ BÌNH AN ĐẾN VỚI TẤT CẢ.

HADITH

AL BUKHARY- PHẦN GIỚI THIỆU
Abdul Alim - 15/11/2007

Alhamdullilllah, tạ ơn Allah (SWT). Tất cả niềm tin và mọi lời ca ngợi đều kính dâng Allah. Chúng tôi cầu xin sự giúp đở và tha thứ của Ngài. Cầu xin Ngài cho chúng tôi tránh khỏi những ý tưởng...TẬP 03 : WUDU (NGHI THỨC TẨY RỬA)
HĐ - 15/11/2007

(Tiếp theo trang 2) M 45. Vì sao Thiên Sứ (saw) và những Bạn Đồng Hành để cho người du mục tiểu tiện trong Thánh đường ? 166- Abu Hourayra kể rằng có một người du mục tiểu trong Thánh đường (của Thiên Sứ). Một số người kháng cự nhưng Thiên Sứ (saw)...TẬP 03 : WUDU (NGHI THỨC TẨY RỬA)
HĐ - 15/11/2007

(Tiếp theo trang 1) M 27. Đợi chờ hành lễ tại Thánh đường cũng là một sự thờ phượng. 138- Abou Hourayra  kể là Thiên Sứ (saw) dạy : “Bề tôi của Allah đến thánh đường, thời gian chờ đợi hành lễ được coi là đang phụng hiến, nếu sự...TẬP 03 : WUDU (NGHI THỨC TẨY RỬA)
HĐ - 15/11/2007

Anh, chị, em, thân mến, nhận thấy sự đơn giản, rõ ràng của quyển : ‘La Traduction des Signification du Résumé de SAHIH AL-BUKHARY do Al-Imam Zain-oud-Dine Admah Ibn Abdoullatif Az-Zoubaidi đại lược. Từ Tập 4 WUDU, chúng tôi dựa theo để hoàn tất phần còn lại của bộ...CHƯƠNG 02 : ĐỨC TIN.
HĐ - 15/11/2007

Tiếp theo trang 2 M 34. Zakat (bố thí thiện nguyện) là một phần của đức tin trong Islam. Thượng Đế phán: Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng Thượng Đế, triệt để thần phục Ngài một cách chính trực, dâng lễ thật chu đáo, tinh khiết hóa (Zakat) : Đó...CHƯƠNG 02 : ĐỨC TIN.
HĐ - 15/11/2007

Tiếp theo trang 1 M 21. Cư xử bội bạc đối với người phối ngẫu. Có những điều bội bạc nhẹ, hoặc nặng. Về vấn đề này Abu Sa’id al Khudry (ra) kể lại một Hadith. 29. Ibn Abbâs nói : Thiên Sứ (saw) có dạy : - Ta đã được cho thấy Hỏa ngục và ta nhận ra...CHƯƠNG 02 : ĐỨC TIN.
HĐ - 4/11/2007

NHÂN DANH ALLAH, ĐẤNG RẤT MỰC ĐỘ LƯỢNG, RẤT MỰC KHOAN DUNG. CHƯƠNG 2 : ĐỨC TIN Mục 1. Theo lời Thiên Sứ (saw) : “ Islam được đặt căn bản trên năm điều...”. (Đức Tin) được thể hiện qua hành động và ngôn từ, nó có thể tăng hoặc giảm. Thượng...CHƯƠNG 01 : BƯỚC ĐẦU CỦA MẶC KHẢI.
HĐ - 11/4/2007

Tiếp theo trang 1 6.  Phỏng theo Yunus và Ma’mar, az-Zuhry nói : “ Ubayd-ul-lah ben Abd-ul-Lah cho tôi biết rằng ibn Abbas có kể: ‘Trong nhân loại, Sứ Giả của Thượng Ðế (saw) là một người rất nhân từ, độ lượng. Nhất là vào tháng Ramadan, lòng nhân từ và...CHƯƠNG 01 : BƯỚC ĐẦU CỦA MẶC KHẢI.
HĐ - 11/4/2007

NHÂN DANH ALLAH, ĐẤNG RẤT MỰC ĐỘ LƯỢNG, ĐẤNG RẤT MỰC KHOAN DUNG. CHƯƠNG 1 : BƯỚC ĐẦU CỦA MẶC KHẢI. Vị trưởng thượng truyền thống tôn giáo đáng kính, Imam Abu Abd-ul-Lah Muhammad ben Ismail ben Ibrahim ben al-Mughira al-Bukhary (xin Thượng Ðế thương xót cho...CHƯƠNG 03 : KIẾN THỨC.
HĐ - 21/3/2007

(Tiếp theo trang 4) M 43. Lắng nghe lời học giả. 121. Theo Jarir, trong chuyến hành hương giả biệt, Thiên Sứ (saw) nói với ông như sau : “ Hãy bảo mọi người yên lặng !”. Trước khi bắt đầu giảng thuyết Người nói với họ : “ Sau khi ta qua đời, các người...CHƯƠNG 03 : KIẾN THỨC.
HĐ - 21/3/2007

(Tiếp theo trang 3) M 38. Tội lỗi cho những ai đặt điều giả dối về Thiên Sứ (saw). 106. Rib’i ben Hirach (ra) thuật lại : Tôi có nghe Ali (ra) nói : Thiên Sứ (saw) có dạy : “ Không được đặt điều giả dối về Ta, vì kẻ nào phao tin dối trá về Ta sẽ bị rơi...CHƯƠNG 03 : KIẾN THỨC.
HĐ - 8/9/2005

(Tiếp theo trang 1) M 16. Những việc được nói đến trong cuộc hải trình của Musa (a) đến gặp Al-Khadir (a). Thượng Ðế Tối Cao phán: ‘‘ Musa thưa : Tôi theo ông, miễn là ông chỉ dạy tôi một phần mà ông được chỉ dạy về con đường ngay thẳng ?’’...CHƯƠNG 03 : KIẾN THỨC.
HĐ - 8/9/2005

Nhân danh Thượng Đế Rất Mực Độ Lượng, Rất Mực Khoan Dung. CHƯƠNG 3 : KIẾN THỨC Mục 1. Giá trị của sự hiểu biết Thượng Ðế Tối Cao phán : … Allah sẽ cất nhắc những ai tin tưởng trong các người và những ai được ban cho sự hiểu biết lên...CHƯƠNG 03 : KIẾN THỨC.
HĐ - 4/7/2005

(Tiếp theo trang 2) M 26. Đi tìm câu trả lời cho một sự thật hiển nhiên. 88. Uqba ben al-Harith (ra) thuật lại : Sau khi tôi cưới con ông Abu Ihab ben Aziz (ra), có một phụ nữ đến nói: “ Tôi là người vú nuôi sữa cho cậu và cả cô gái mà cậu đã cưới. –...TẬP 09 : THỜI ĐIỂM HÀNH LỄ BẮT BUỘC
HĐ - 3/7/2005

M.15. Phủ nhận những kẻ gọi buổi lễ chiều (Maghrib) là lễ tối (Ichâ). 348. Abdoullah Al-Mouzani thuật là Thiên Sứ (saw) có dạy : « Đừng để cho bọn du mục đảo lộn tên gọi liên hệ đến buổi lễ của các người là : lễ nguyện Maghrib. Bởi,...TẬP 09 : THỜI ĐIỂM HÀNH LỄ BẮT BUỘC
HĐ - 15/6/2005

M 1. Thời gian hành lễ và giá trị của nó. 325. Abu Masud Al-Ansâri (ra) thuật lại : ‘‘ Một hôm ông có mặt tại nhà Al Mughira ibn Choaba (ra) ở Iraq. Ông nầy đã trễ một ngày lễ nguyện, vì thế ông Abu Masud Al-Ansâri (ra) đã hỏi ông ấy : « Tại sao như vậy...TẬP 08 : VẬT LÀM CHUẨN ĐỂ PHÂN ĐỊNH.
HĐ - 13/6/2005

M.1. Vật làm chuẩn của Imam đủ cho những ai hành lễ theo phía sau. 312. Ibn Umar (ra) thuật lại : “Thiên Sứ (saw) có thói quen, khi ra ngoài để dâng lễ cho ngày đại lễ (Islam), thì Người bảo chúng tôi cấm một khúc cây phía trước làm ranh giới nơi Người...TẬP 07 : AS SALÂT (HÀNH LỄ)
HĐ - 13/6/2005

(Tiếp theo trang 3) M. 48. Đòi nợ trongThánh đường. 287. Kaab Ibn Malik (ra) thuật lại là Ông đã đòi ông Ibn Abi Hadrad phải trả tiền nợ khi họ đang trong Thánh đường. Họ lớn tiếng đến nỗi Thiên Sứ (saw) ở trong phòng cũng nghe. Người vén màn đi về phía...TẬP 07 : AS SALÂT (HÀNH LỄ)
HĐ - 13/6/2005

(Tiếp theo trang 2) M 29. Lời thuyết giáo của vị Imam trước công chúng, sau khi dâng lễ liên quan đến hướng Qiblah. 267. Abu Hurayra (ra) kể là Sứ Gỉa của Allah (saw) dạy: " Các người thấy hướng Qiblah này chăng ?. Thề có Allah, cả sự định tâm cũng như sự cúi...TẬP 07 : AS SALÂT (HÀNH LỄ)
HĐ - 8/6/2005

(Tiếp theo trang 1) M 10. 244. Bà Aisha kể: ‘‘ Sứ Giả của Allah (saw) thường hoàn tất lễ nguyện buổi sáng sớm, có những phụ nữ vận khăn choàng kín toàn thân và đầu đến dự. Xong lễ họ trở về nhà mà vẫn không ai nhận ra họ'’. M 11. Khi hành lễ mặc y...TẬP 07 : AS SALÂT (HÀNH LỄ)
HĐ - 31/5/2005

Mục 1. Mệnh lệnh Salât (hành lễ) đến như thế nào vào đêm Al-Isrâ (chuyến dạ hành huyền diệu). 228. Theo Anas bin Malik (r) thì Abu Dhar (a) đã thuật lại rằng Sứ Giả của Allah (saw) đã nói:  “Lúc ở Makkah, nóc nhà tôi ở bổng nhiên rộng mở và (Thiên...TẬP 04 : GHUSL (NGHI THỨC TẮM TOÀN THÂN)
HĐ - 31/5/2005

Mục 1. Lấy nước Wudu trước khi tắm. 185- Bà Aysha (ra) vợ của Thiên Sứ (saw) kể lại rằng mỗi khi Thiên Sứ tắm Janaba, Người bắt đầu rửa hai bàn tay, rồi sau đó Người tẩy rửa giống như khi lấy nước Wudu để hành lễ. Tiếp theo Người nhúng các ngón...TẬP 05 : KINH NGUYỆT.
HĐ - 31/5/2005

M 1. Kinh nguyệt là một qui định của Allah cho người phụ nữ. 203- Bà Aysha (ra) thuật lại : " Chúng tôi khởi hành với mục đích thực hiện cuộc hành hương (Hajj). Khi đến vùng Sarif thì tôi có tháng. Thiên Sứ (saw) thấy tôi khóc. Người hỏi : Sao thế ? Phải...TẬP 06 : TAYYAMMUM (THANH TẨY VỚI CÁT BỤI
HĐ - 31/5/2005

M 1.  Nếu không tìm được nước.  223- Bà Aysha (ra) vợ của Thiên Sứ (saw) kể : “ Chúng tôi tháp tùng Thiên Sứ (saw) vào một trong những chuyến đi của Người. Khi đến Al-Bayda hay Thâtil Jaych thì chiếc vòng đeo cổ của tôi bị mất. Sứ Giả của Allah...TẬP 10 : ADZAN ( GỌI LỄ )
HĐ - 18/5/2005

Mục 1. Khởi đầu của Adzan. 370. Ibn Umar (ra) kể : ‘ Khi mới đến Médinah người Muslim sống tập trung và tự ấn định giữa họ với nhau về khoảng thời gian dành cho việc hành lễ mà không cần phải có người gọi ’. Việc này luôn được mọi người...TẬP 10 : ADZAN ( GỌI LỄ )
HĐ - 18/5/2005

(Tiếp theo trang 1) M 28.  Imam có thể dẫn lễ và thuyết giáo ngày Jumma, nếu như trời mưa và có rất ít người hiện diện ? 401. Vào một ngày đường đất lầy lội, lúc thuyết giáo Ibn Abbas (ra), lệnh cho người gọi lễ, khi ấy sắp đọc đến đoạn :...