Assalamu alaykum wa Rahmatulahu wa Barakatuhu.
THÔNG TIN : CẦU XIN SỰ BÌNH AN ĐẾN VỚI TẤT CẢ.

SAHABAAH

ABU HURAYRA (ra)
Abdul Alim - 9/4/2007

Nhà tường thuật ưu tú   Thiên Sứ Muhammad (saw) có dạy rằng : ‘Lời nói của Abu Hurayra (ra) là điều đáng tin cậy, cầu xin Allah hài lòng về ông ấy ’.   Abu Hurayra quả là đã thừa...KHADIJAH BINT KHUWALID
Atika Bint Sulayman - 9/4/2007

CUỘC SỐNG TRƯỚC KHI VÀO ISLAM Khadijah Bint Khuwalid (ra) là một nữ thương gia giàu có, xuất thân trong giới quý tộc ở Makkah thời bấy giờ. Bà thường thuê mướn người để phụ giúp trong việc buôn bán....BỐN VỊ KALIFAH ÐẦU TIÊN / ALI (ra)
Abdul Alim - 9/4/2007

4. ALI IBN ABU TALIB(Radi-Allahu ‘anhu) Kalifah : 36 - 41 (N.I) ; 656 - 661 (T.L)  Ali Ibn Abi Talib là một nhân vật lỗi lạc trong lịch sử Islam. Ông đã thật sự chiếm được cảm tình nồng hậu và làm cho mọi người trong cộng...BỐN VỊ KALIFAH ÐẦU TIÊN / UHMAN (ra)
Abdul Alim - 9/4/2007

3. UHMAN IBN AFFAN (Radi-Allahu ‘anhu)   Kalifah : 24 - 36 (N.I) ; 644 - 656 (T.L)   Uthman ibn affan (ra), còn được gọi là Abu Amr, sinh tại Ta’if khoảng năm 576 Tây lịch, tức 6 năm sau biến cố Al Fil (còn được gọi là năm con voi ). Cha...BỐN VỊ KALIFAH ÐẦU TIÊN / UMAR (ra)
Abdul Alim - 1/5/2005

2. UMAR IBN AL-KHATTAB (Radi-Allahu ‘anhu) Kalifah : 13 - 24 (N.I) ; 634 - 644 (T.L)   Amr Ibn Al Aas (r.a) kể rằng : Có lần Thiên Sứ Muhammad (s.a.w) ủy nhiệm cho tôi thống lĩnh đội quân Dhat As Salâsil. Tôi được dịp đến bên Người...BỐN VỊ KALIFAH ÐẦU TIÊN / ABU BAKR (ra)
Abdul Alim - 14/3/2004

Thiên Sứ Muhammad (saw) có nói:« Dù cho các người có bố thí tài sản to bằng ngọn núi Uhud, cũng không thể sánh với một Sahabi của ta. »  (Theo Sahih Bukhary).Bốn vị Kalifah đầu tiên,...